rynek cebuli

More and more industry and non-industry portals describe the situation on the vegetable market and the onion market itself. As we can read, Polish producers who have invested in the irrigation system now have golden ages. Onions are less on the market, and at the same time its price is higher. Prices per kilo at the producer's average is PLN 1.38 compared to PLN 0.60 in 2017. The CSO states that onion production can be about 12% lower.

Statistics say that the area of ​​cultivation is on average 25-26 thousand. hectares, collections 650 thousand tone. Meanwhile, the average consumption of onions falls 5.4 kg per person per year - it is 0.2 - 0.3 kg lower than a few years ago. Probably due to the price this year, a reduction is planned. It should be emphasized that our vegetable is quite stable. Poland exports 120,000 tons, imports 50 thousand tone. The whole, however, may be apparent - larger players may push smaller ones out of the market due to the requirement of irrigation investments. Not everyone can afford such an investment, so the weaker players just get out of the market or disguise. The risk in this industry is increasing.

Source:

https://www.pb.pl/cebulowy-nieurodzaj-czyli-eldorado-944372?utm_source=facebook.com&utm_medium=sm&utm_campaign=socialfb&fbclid=IwAR2E0mbGvUCcU5DMORRQ4dmHV_osY7CWmY6gKewJyu6rTYb5e5W_vUGaXaE

https://finanse.wp.pl/polska-krolowa-cebuli-dobry-rok-dla-producentow-6313685425149569a

Coraz więcej portali branżowych i niebranżowych opisuje sytuację na rynku warzywnictwa oraz rynku samej cebuli. Jak możemy przeczytać, polscy producenci, którzy zainwestowali w system nawodnienia mają obecnie złote czasy. Cebuli jest mało na rynku, a jednocześnie jej cena poszybowała mocno w górę. Ceny za kilogram u producenta to średnio 1,38 zł w porównaniu do 60 gr w 2017. GUS podaje, że produkcja cebuli może być o ok. 12% niższa.

Statystyka mówi, że powierzchnia upraw to średnio 25-26 tys. hektarów, zbiory 650 tys. ton. Natomiast średnie spożycie cebuli wypada 5,4 kg na osobę rocznie - jest o 0,2 — 0,3 kg niższe niż kilka lat temu. Prawdopodobnie ze względu na cenę w tym roku planowana jest obniżka.Warto podkreślić, że nasze warzywo jest dość stabilne. Polska eksportuje 120 tys. ton, importuje 50 tys. ton. Całość jednak może być pozorna – więksi gracze mogą wypychać z rynku mniejszych w związku z wymogiem inwestycji w nawadnianie. Nie każdego stać na taką inwestycję więc słabsi gracze po prostu usuwają się z rynku, albo przebranżawiają. Ryzyko w tej branży jest coraz większe.

Źródło:

https://www.pb.pl/cebulowy-nieurodzaj-czyli-eldorado-944372?utm_source=facebook.com&utm_medium=sm&utm_campaign=socialfb&fbclid=IwAR2E0mbGvUCcU5DMORRQ4dmHV_osY7CWmY6gKewJyu6rTYb5e5W_vUGaXaE

https://finanse.wp.pl/polska-krolowa-cebuli-dobry-rok-dla-producentow-6313685425149569a

Who we are

FH Trade controls the sales and transport of all products; from peeler to its customers. This is in close cooperation with other factories in Poland. FH Trade is responsible for its agronomy and the production of its peeled products. Through the close cooperation, FH Trade knows exactly what happens in the Polish and West-European market.

Contact Us

+48 61 847 31 79

office@fhtrade.eu

www.fhtrade.eu

@FH_Trade_Spzoo

facebook.com/FHTrade

pinterest.com/fhtrade/

Our brands