Dnia 9 czerwca 2020 r. Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/856 ustanawia nowe najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów dla m.in. pomidorów, buraków oraz podrobów zwierzęcych. 

Rozporządzenie zmienia załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005. Dzięki dostępności informacji na portalu foodfakty.pl, przedstawiamy więcej szczegółów.  

W załączniku II określono zmiany NDP dotyczące cyjanotraniliprolu, cyjazofamidu, cyprodynilu, fenpiroksymatu, fludioksonilu, imazalilu, izofetamidu, krezoksymu metylu, lufenuronu, mandipropamidu, propamokarbu i piraklostrobiny. Zmiany NDP dotyczą m.in. czereśni, moreli, brzoskwiń, śliwek, pomarańczy, orzechów pekan, awokado, buraków, pomidorów, cebuli, czosnku, fasoli, grochu i mleka. 

W załączniku III wprowadzono zmiany NDP odnoszące się do fluksapyroksadu, pyriofenonu, piryproksyfenu i spinetoramu. Zmiany NDP dotyczą m.in. truskawek, winogron, żurawiny, borówki, mango, papai, melonów, nasion bawełny, wątroby nerek i podrobów zwierzęcych. 

Rozporządzanie będzie stosowane od dnia 9 lipca 2020 r. 

Pełny tekst rozporządzenia dostępny na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1593409084986&uri=CELEX:32020R0856

Źródło: https://foodfakty.pl/najwyzsze-dopuszczalne-poziomy-pozostalosci-dla-warzyw-owocow-i-produktow-pochodzenia-zwierzecego 

Who we are

FH Trade controls the sales and transport of all products; from peeler to its customers. This is in close cooperation with other factories in Poland. FH Trade is responsible for its agronomy and the production of its peeled products. Through the close cooperation, FH Trade knows exactly what happens in the Polish and West-European market.

Contact Us

+48 61 847 31 79

office@fhtrade.eu

www.fhtrade.eu

@FH_Trade_Spzoo

facebook.com/FHTrade

pinterest.com/fhtrade/

Our brands