Drukuj
rozporzadzenie komisji pestycydy

Dnia 9 czerwca 2020 r. Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/856 ustanawia nowe najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości pestycydów dla m.in. pomidorów, buraków oraz podrobów zwierzęcych. 

Rozporządzenie zmienia załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005. Dzięki dostępności informacji na portalu foodfakty.pl, przedstawiamy więcej szczegółów.  

W załączniku II określono zmiany NDP dotyczące cyjanotraniliprolu, cyjazofamidu, cyprodynilu, fenpiroksymatu, fludioksonilu, imazalilu, izofetamidu, krezoksymu metylu, lufenuronu, mandipropamidu, propamokarbu i piraklostrobiny. Zmiany NDP dotyczą m.in. czereśni, moreli, brzoskwiń, śliwek, pomarańczy, orzechów pekan, awokado, buraków, pomidorów, cebuli, czosnku, fasoli, grochu i mleka. 

W załączniku III wprowadzono zmiany NDP odnoszące się do fluksapyroksadu, pyriofenonu, piryproksyfenu i spinetoramu. Zmiany NDP dotyczą m.in. truskawek, winogron, żurawiny, borówki, mango, papai, melonów, nasion bawełny, wątroby nerek i podrobów zwierzęcych. 

Rozporządzanie będzie stosowane od dnia 9 lipca 2020 r. 

Pełny tekst rozporządzenia dostępny na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1593409084986&uri=CELEX:32020R0856

Źródło: https://foodfakty.pl/najwyzsze-dopuszczalne-poziomy-pozostalosci-dla-warzyw-owocow-i-produktow-pochodzenia-zwierzecego