Certyfikat żywności ekologicznej upoważnia firmę FH Trade do:

  • Wprowadzania na rynek produktów ekologicznych na terenie Unii Europejskiej
  • Eksport produktów ekologicznych poza Unię Europejską
  • Import produktów ekologicznych z krajów trzecich

Czym jest żywność ekologiczna?

Wysoka jakość żywności ekologicznej cechuje się przede wszystkim brakiem zastosowania w uprawach środków ochrony roślin, takich jak pestycydy, herbicydy, fungicydy, które wpływają na nasze zdrowie niekorzystnie.

Każdy zabieg rolniczy musi być rzetelnie odnotowany i podlega ścisłej kontroli, to samo tyczy się również zbiorów, procesów magazynowania, znakowania, konfekcjonowania oraz dystrybucji.

Z uwagi na wysokie ryzyko zafałszowań żywności ekologicznej firma FH Trade zobowiązana jest do prowadzenia pełnej udokumentowanej identyfikacji towarowej.  Dozwolony jest jedynie obrót produktami o znanym i udokumentowanym pochodzeniu.

Certyfikat w zakresie dostaw żywności ekologicznej do klienta zobowiązuje nas do śledzenia łańcucha dostaw, towaru od uprawy do klienta. Warto wybierać produkty BIO, ponieważ ich uprawa nie przyczynia się w sposób destrukcyjny na środowisko naturalne.

Who we are

FH Trade controls the sales and transport of all products; from peeler to its customers. This is in close cooperation with other factories in Poland. FH Trade is responsible for its agronomy and the production of its peeled products. Through the close cooperation, FH Trade knows exactly what happens in the Polish and West-European market.

Contact Us

+48 61 847 31 79

office@fhtrade.eu

www.fhtrade.eu

@FH_Trade_Spzoo

facebook.com/FHTrade

pinterest.com/fhtrade/

Our brands