Oferujemy przeprowadzenie Auditu Zerowego oceniającego istniejący system, dokumentację oraz umożliwiającego rozpoznanie potrzeb firmy.
Pomagamy w stworzeniu dokumentacji HACCP i BRC oraz  wdrożeniu tych systemów.
Doradzamy w kwestiach związanych z doskonaleniem, planowaniem oraz realizacją działań korygujących i zapobiegawczych.
Wspieramy w dążeniu do zapewnienia gwarantowanej jakości i bezpieczeństwa dostarczanych produktów.

HACCP
to skrót angielskiej nazwy Hazard Analysis and Critical Control Point System, czyli System Analizy Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontrolny. Jest to systemowe postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności poprzez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń bezpieczeństwa żywności z punktu widzenia jej jakości zdrowotnej oraz ryzyka wystąpienia tych zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i dystrybucji żywności. Intencją tego systemu jest również określenie metod ograniczania tych zagrożeń oraz ustalenia działań naprawczych.
W krajach Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych system HACCP jest obligatoryjny z prawnego punktu widzenia we wszystkich obszarach produkcji i przetwórstwa żywności, a także obrotu żywnością oraz w żywieniu zbiorowym, bez względu na wielkość przedsiębiorstwa i rodzaj prowadzonej działalności. W świetle obowiązującego prawa całkowitą odpowiedzialność w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności ponosi przedsiębiorca. On także powinien podejmować wszelkie systemowe działania w tym obszarze
 
Podstawą utrzymania się na rynku w biznesie żywnościowym oraz zdobycia zaufania konsumentów jest dziś wykazanie dbałości i należytej staranności w wytwarzaniu i utrzymaniu oczekiwanej jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego produkowanej i wprowadzanej do obrotu żywności. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu jest wdrożenie i utrzymywanie systemu HACCP. System HACCP, za który odpowiada producent, powinien być dostosowany do warunków zakładu i do ogniwa łańcucha żywnościowego oraz podlegać ciągłemu doskonaleniu, a urzędowe służby kontroli żywności powinny czuwać nad harmonizowaniem HACCP w całym łańcuchu żywnościowym „od pola do stołu” tak, aby stanowił on rzeczywisty czynnik nadzoru i kontroli, a przede wszystkim zarządzania ryzykiem i zagrożeniami.

Korzyści z wdrażania systemu HACCP:
- spełnienie wymagań prawnych,
- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności,
- poprawa jakości produktów,
- spełnienie oczekiwań klientów, wzrost zaufanie klientów,
- redukcja kosztów związanych z wyprodukowaniem i wprowadzeniem na rynek produktów wadliwych, niebezpiecznych,
- możliwość podjęcia działań zapobiegawczych przed pojawieniem się problemu,
- zdyscyplinowanie załogi, aktualizacja wiedzy i podniesienie świadomości personelu w zakresie zapewniania jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego produkowanej żywności.

BRC
BRC Global Standard Food to międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności, opracowywany dla zakładów spożywczych dostarczających produkty pod marką własną. System jest wymagany przez większość hipermarketów pochodzenia brytyjskiego, ponieważ został opracowany w 1998 roku w Wielkiej Brytanii, zgodnie z wymaganiami tamtejszych sieci handlowych. Obecnie standard BRC jest znany, stosowany i akceptowany na rynku dużych sieci handlowych praktycznie na całym świecie. BRC określa szereg wymagań, które powinna spełnić firma, aby zapewnić najwyższą jakość i bezpieczeństwo oferowanych produktów.

System BRC składa się z takich elementów jak:
- System HACCP
- System Zarządzania Jakością
- Stała kontrola odpowiednich norm dotyczących produktów, procesów, personelu i ochrony środowiska.

 Korzyści z wdrożenia BRC:
- potwierdzenie, że w przedsiębiorstwie został wdrożony i jest utrzymywany system HACCP oraz System Zarządzania Jakością,
- spełnienie wymogów w zakresie bezpieczeństwa i legalności produktu we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa,
- zapewnienie i utrzymanie gwarantowanej jakości produktów,
- umożliwienie współpracy z wieloma sieciami handlowymi,
- uniknięcie częstych auditów ze strony sieci handlowych i innych odbiorców, wzrost zaufania klientów,
- zapewnienie ciągłego doskonalenia,
- dzięki systematycznemu podejmowaniu działań zapobiegawczych redukowane są koszty.
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Who we are

FH Trade controls the sales and transport of all products; from peeler to its customers. This is in close cooperation with other factories in Poland. FH Trade is responsible for its agronomy and the production of its peeled products. Through the close cooperation, FH Trade knows exactly what happens in the Polish and West-European market.

Contact Us

+48 61 847 31 79

office@fhtrade.eu

www.fhtrade.eu

@FH_Trade_Spzoo

facebook.com/FHTrade

pinterest.com/fhtrade/

Our brands